• 041-34751910-11

تماس با ما

آدرس فروشگاه : تبریز - چهارراه لاله - انتهای سعدی غربی

 

تلفن :  11-34751910-041

 

فکس :      34751912-041

  

وب سایت : WWW.PAKDEL-GROUP.COM

ایمیل :     INFO@PAKDEL-GROUP.COM